Εσωτερική διαρρύθμιση οδοντιατρείου στην Κηφισιά – hhh architects | Αρχιτεκτονικό Γραφείο

Εσωτερική διαρρύθμιση οδοντιατρείου στην Κηφισιά - hhh architects | Αρχιτεκτονικό Γραφείο

Θέση: Κηφισιά Tο έργο βρίσκεται στην Κηφισιά και αφορά στη μετατροπή ενός χώρου γραφείων σε κέντρο ολοκληρωμένων οδοντιατρικών υπηρεσιών. Πρωταρχική επιδίωξη αποτέλεσε η ισορροπία των λειτουργικών απαιτήσεων ενός ιατρείου και η λιτή γεωμετρία χώρου. Βασικός στόχος είναι η δημιουργία ενός χώρου που θα κεντρίζει το ενδιαφέρον του επισκέπτη παραμένοντας ταυτόχρονα «επαγγελματικός». Κυρίαρχο στοιχείο της λύσης …

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *